du-an-tieu-bieu Dự án tiêu biểu
video VIDEO
map-huong-dan Sơ đồ hướng dẫn
thong-ke-truy-cap Thống kê truy cập
so-luot-truy-cap

Số lượt truy cập: 2

truy-cap-tuan

Truy cập tuần: 263

truy-cap-thang

Truy cập tháng: 1857

tong-truy-cap

Tổng truy cập: 47511

chi-tiet-san-pham Chi tiết

Camera Basler

Lượt xem: 615

Giá: liên hệ.

Camera Basler . Giải pháp tích hợp hệ thông kiểm tra. Ứng dụng trong dây chuyền sản xuất tự động. Kiểm tra mức chiết rót, thiếu nắp, vênh nắp trên chai, lọ, giám sát vị trí dán nhãn, mất nhãn hay nhãn bị rách, nhận dạng sản phẩm, truy tìm nguồn gốc, phát hiện khiếm khuyết của sản phẩm, hướng dẫn Robot,…

Chi tiết

Camera Basler . Giải pháp tích hợp hệ thông kiểm tra. Ứng dụng trong dây chuyền sản xuất tự động.  Kiểm tra mức chiết rót, thiếu nắp, vênh nắp trên chai, lọ, giám sát vị trí dán nhãn, mất nhãn hay nhãn bị rách, nhận dạng sản phẩm, truy tìm nguồn gốc, phát hiện khiếm khuyết của sản phẩm, hướng dẫn Robot,…

Bạn đang phát triển ứng dụng nhằm thực hiện một số nhu cầu kiểm tra: Kiểm tra mức chiết rót, thiếu nắp, vênh nắp trên chai, lọ, giám sát vị trí dán nhãn, mất nhãn hay nhãn bị rách, nhận dạng sản phẩm, truy tìm nguồn gốc, phát hiện khiếm khuyết của sản phẩm, hướng dẫn Robot,… Camera kiểm tra Basler là một giải pháp phần cứng tốt nhất cho các giải pháp tích hợp hệ thống để bạn lựa chọn. 

Ngoài ra Camera Basler tại Việt Nam , chúng tôi còn có thể lập trình để cho ra chương trình điều khiển theo nhu cầu của khách hàng.

Hệ thhoongs có thể kiểm tra độ chính xác và lỗi trong qua trình dán tem nhãn, kiểm tra thiếu chân trong vi mạch điện tử, , kiểm tra đôj đồng đều của tem nhã, đồng đêù của sản phẩm, màu sắc sản phẩm...

|
phone Hỗ trợ trực tuyến
ho-tro

hotline

0916 860 484

mail sales-vn@solimacgroup.com
ho-tro

Speak English

094 690 1184

mail country.solimacvn@solimacgroup.com
ho-tro

KINH DOANH 1

0911 440 484

mail solimacvn@solimacgroup.com
hinh-anh-hoat-dong Hình ảnh hoạt động